Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky pro doručování květinových darů

Objednávky na doručování květin přijímáme e-mailem, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím www.pragaflowers.cz

1. DORUČOVÁNÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ

Květinové dary doručujeme po Praze, České republice a do zahraničí za níže uvedených podmínek:

1a. Doručování po Praze

Službu jsme většinou schopni zajistit do tří hodin od objednání, nicméně ideální je objednávku na rozvoz květin po Praze uskutečnit jeden pracovní den před požadovaným datem doručení. Objednávky na smuteční věnce přijímáme minimálně 2 pracovní dny před datem doručení. V případě speciálních požadavků je nutné se domluvit telefonicky.

Za květiny doručené po území Prahy neúčtujeme žádnou přirážku nad maloobchodní cenu, doručné je účtováno podle vzdálenosti. Nejnižší částka je 85,– Kč (platí pro Prahu 7), nejvyšší, která zahrnuje okraj Prahy, je 270,– Kč.

1b. Doručování na území České republiky

Květiny po republice jsou doručovány našimi partnery po celé ČR. Ke kyticím doručovaným mimo Prahu účtujeme 20% z ceny zakázky a 50,– Kč manipulační poplatek.

1c. Květinové dary do zahraničí

KVĚTINY K OBJEDNÁNÍ ZOBRAZENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU URČENY POUZE K DORUČOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR!

Zasílání květin do zahraničí probíhá prostřednictvím společnosti Fleurop-Interflora. Pokud si chcete prohlédnout produkty nabízené zahraničními partnery, navštivte naši prodejnu a prohlédněte si katalog květinových darů, nebo nahlédněte na stránky Fleurop-Interflora.

Ceny se orientují podle ceníku této společnosti, pro doručování květinových darů si cenu jednotlivé země určují sami. Cena obsahuje všechny poplatky a doručné.

Ceník minimálních cen zemí, do kterých jsou květiny nejčastěji zasílány je k nahlédnutí ZDE

Květinové dary doručujeme:

Po – Pá v době od 8:00 do 18:00
So v době od 8:00 do 12:00

Doručování v neděli nebo o svátcích negarantujeme, před uskutečněním takové objednávky nás s předstihem kontaktujte.

2. MOŽNOSTI PLATBY

K zajištění objednávky je nutné uvést následující údaje:

3. DODACÍ PODMÍNKY

Při objednávce květin zákazník uznává následující podmínky. Svou objednávkou stvrzuje jejich přečtení a souhlasí s podmínkami.

3a. Firma Pražské květiny není zodpovědná za zdržení doručení objednávky v případě, že dodací údaje nejsou pravdivé či neúplné.

3b. Pokud nebude možné květiny doručit (např. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti příjemce, odstěhování se, pobytu na dovolené aj.), firma Pražské květiny vyrozumí objednavatele na sjednání náhradního termínu. Za každý další pokus o doručení bude k platbě přičteno další doručné. V případě, že se nepodaří objednávku doručit do 48 hodin od prvního neúspěšného pokusu o doručení, firma Pražské květiny nemůže dále ručit za prvotřídní kvalitu květin.

3c. V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení či při nemožnosti předání odvézt zpět na prodejnu na Praze 7 a bude příjemce nebo objednávajícího informovat o umístění kytice. Například se může jednat o to, že kytice je předána kolegům v zaměstnání, předání květiny sousedům.

3d. Vzhled požadovaného produktu se může případně odlišovat od obrázku na webové stránce, v případě nedostupnosti určitého druhu či barvy květin nebo dekoračního materiálu budou tyto nahrazeny jiným příbuzným druhem či jinak barevnou květinou obdobné kvality. Nicméně vždy do úplné ceny objednávky.

3e. Svým podpisem při předání květin příjemce stvrzuje, že květinu zkontroloval a převzal. Případné reklamace ohledně kvality květin jsou příjmány max. do 24 hodin od doručení. Na reklamace spojené s nedostatečnou péčí o květiny nebude brán zřetel.

3f. K ceně květin se vždy připočítává poplatek za doručné – viz 1a (v případě rozvozu smutečních darů do krematorií i výstavné 66,– Kč)

3g. Uvedené ceny zahrnují DPH.

4. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k tomu, že během objednávky přes naše stránky poskytuje zákazník své osobní či firemní údaje, prohlašuje firma Pražské květiny, provozovatel stránek www.pragaflowers.cz, že v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů – zák.č. 101/2000 Sb., bude chránit tyto údaje před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování těchto údajů.

Firma Pražské květiny se zavazuje, že uživatel poskytující své osobní údaje neutrpí žádnou újmu na svých právech v souladu se zněním výše uvedeného zákona. Zavazuje se zajistit veškerou ochranu před získáním, zneužitím a užíváním těchto údajů třetími stranami. Firma Pražské květiny si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů poskytnutých uživatelem. Veškerá další ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zák.č. 101/2000 Sb., nezmíněná v tomto Prohlášení, nejsou tímto dotčena.